Algemeen

Een goede werknemer

Wij zijn een sociale onderneming waar (passende) eisen aan de werknemers worden gesteld. Bij onze organisatie ben je werknemer en niet ‘een cliënt’ of ‘kandidaat’. Dat betekent dat wij geen intakes houden, maar sollicitatiegesprekken voeren. Wij voeren geen evaluatiegesprekken, maar functioneringsgesprekken. Werknemers worden bevraagd op hun inzet en resultaten. Voor de werknemer staat niet de zorg (omgeving) centraal, maar het werk staat centraal. Er wordt wat van hen verwacht. Daarom worden er duidelijke en concrete afspraken met hen gemaakt. Op deze manier worden zij gericht voorbereid (en goed begeleid) naar een, bij voorkeur, reguliere plek op de arbeidsmarkt

Een gezonde werknemer

Wij onderscheiden ons met een specifiek aanbod gericht op gezondheid en vitaliteit. Wij geloven in gezond leven als basis om een goede werknemer te kunnen zijn. Gezond leven gaat bij deze doelgroep meestal niet vanzelf. Werknemers kunnen last hebben van bijvoorbeeld angsten, depressieve klachten, fysieke beperkingen of een chronische ziekte. Aandacht voor gezondheid en vitaliteit is dan extra belangrijk. Daarnaast zorgen we voor beweging tussen het werk door, bij een een van onze samenwerkingspartners kan je sporten onder en/of na werktijd. Dit houdt de mensen fit en draagt bij aan de opbouw van sociale contacten en een goede werksfeer. Met die doelen willen we onze medewerkers motiveren voor sport en vrije tijd.

Een geïnspireerde werknemer

Het individuele proces van de werknemers staat centraal: wat heb jij nu nodig om de volgende stap te kunnen zetten? Wij gaan organiseren waar de individuele werknemer op dat moment voor gemotiveerd is, binnen of buiten onze sociale onderneming. Dit vraagt kennis en expertise op het gebied van loopbaan coaching en die hebben we in huis. We maken gebruik van het netwerk om onze werknemers in contact te brengen met relevante beroepsoefenaars of we organiseren bedrijfsbezoeken of stages om de werknemers te laten ontdekken waar hun interesses en passies liggen.