Verwijzer

WAT BIEDEN WIJ

Leer Werkbedrijf Uniek biedt trajecten voor mensen die zich willen ontwikkelen naar een zelfstandige werkplek op de reguliere arbeidsmarkt, maar daar nog niet voldoende klaar voor zijn. Bij ons of via ons, kunnen ze hun beroepsvaardigheden en werknemersvaardigheden verder ontwikkelen.

Om dit te kunnen realiseren hebben we belangrijke INSTRUMENTEN die ingezet kunnen worden. Wij werken met de opbouw van een individueel PORTFOLIO waarin de doelen en de ontwikkeling zichtbaar worden gemaakt. JOBCOACHING wordt aan iedere werknemer in passende vorm geleverd. Dit kan binnen ons eigen bedrijf zijn of in een bedrijf uit ons netwerk. Een werknemer kan ingezet worden in een bedrijf uit ons netwerk wanneer wij het (passende) werk niet kunnen bieden of om zijn zelfstandig te ontwikkelen. Voor het vinden van passende plekken in ons netwerk zetten wij JOBFINDING in. In ons bedrijf zetten we TUTORCOACHING in omdat we erin geloven dat dit instrument zowel voor de tutor als voor de tutee een waardevolle manier van samenwerken en samen leren is.

SAMENWERKING

Wij werken samen met andere zorgaanbieders en hebben hetzelfde belang nl. werknemers zo regulier mogelijk op te leiden en te laten uitstromen. Door onze professionele setting kunnen we iets betekenen voor collega bedrijven/ organisaties uit de participatieketen. Wij bouwen graag aan een (samenwerkend) netwerk van bedrijven die iets willen betekenen voor de doelgroep, waarin jobcarving, oefenwerkplekken, tutorcoaching en het realiseren van een geleidelijke overstap, normaal worden gevonden. Wij zijn geen ‘gesloten bedrijf’ waar werknemers langere of kortere tijd kunnen werken. Wij zijn een ‘open bedrijf’ dat in samenwerking met het netwerk, op de meest uiteenlopende locaties, werknemers begeleidt bij hun werk en persoonlijke ontwikkeling.

ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN

Samen met iedere werknemer wordt een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt waarin doelen worden beschreven die kunnen gaan over uitstroom naar werk, persoonlijke ontwikkeling, gezond leven en zelfstandig functioneren. De werknemer krijgt hierin de regie. De werkzaamheden en het brede aanbod van Leer Werkbedrijf Uniek worden ingezet om deze doelen te bereiken. We gaan met de werknemers in kaart brengen wat hun kwaliteiten, competenties, interesses en aandachtspunten zijn en wat zij verder willen ontwikkelen. Dit alles legt de werknemer vast in een portfolio. Wij hebben de ervaring en expertise om de werknemers hierbij procesmatig te begeleiden. Dat betekent dat we steeds zoeken naar de volgende stap in het individuele proces van de werknemer en bekijken wat er nodig is om de stap te zetten naar zelfstandiger en waar mogelijk meer regulier werken. Wanneer het haalbaar is gaan we samen met de werknemer op zoek naar een passende vervolgplek. Ze krijgen bij ons de kans zich hierop voor te bereiden, bijvoorbeeld door specifieke vaardigheden te trainen. Wij maken hiervoor, waar nodig, gebruik van ons brede netwerk in de regio. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de werknemer tot het moment dat hij/zij ‘geland’ is op de nieuwe werkplek. Soms zijn daar stageperiodes voor nodig, soms vraag dat jobcoaching, tutorcoaching of speciale training. Dit aanbod gaan wij, op basis van individuele vragen, al werkende ontwikkelen. We laten onze werknemer pas los wanneer deze gewend is op zijn nieuwe werkplek. Daar hoort ook bij dat we altijd bereid zijn werkgevers te ondersteunen bij de opvang en begeleiding van de nieuwe werknemer zodat deze een succesvolle arbeidskracht kan zijn. Bij uitstroom bieden wij hierin ook de volledige nazorg aan de werknemer en de nieuwe werkgever.

Praktische zaken

Doordat werknemers aan de ene kant in een veilige setting eenvoudige werkzaamheden kunnen uitvoeren en aan de andere kant op reguliere werkplekken complexe werkzaamheden kunnen uitvoeren, hebben wij een aanbod voor de tredes 2 t/m 5 van de participatieladder. Ons aanbod is gepersonaliseerd en wordt dus aangepast aan de (ontwikkelings) mogelijkheden van de werknemer!